Dijital sistemlerde verilen kanal sayısının önemi (kısıtlaması) yoktur. Önemli olan daha az sayıda cihaz kullanımı ile daha geniş ve doyurucu içerik verilebilmesi, dolayısıyla sistemin maliyetinin minimize edilmesidir. Ayrıca sonraki dönemlerde kanal sayısında gerçekleşmesi muhtemel genişleme ve büyüme için de mutlak suretle planlama yapılmalıdır. Bu noktalar göz önünde bulundurularak tercih edilen sistemin REMUX özelliği olup olmadığına bakılmalıdır.

REMUX özellikli sistemler, REMUX özelliği olmayan sistemlere göre % 50’ye varan maliyet avantajı sağlayabilir!

Standart sistemlerde verilecek QAM yayın paketleri alınan uydu yayın paket içeriği ile sınırlıdır. Oysa REMUX özelliği olan sistemlerde, çeşitli uydu ve frekanslardan alınmak istenen yayınlar öncelikle bir havuzda toplanır. Ve havuzdan seçilen televizyon kanalları ile özel QAM yayın paketleri oluşturulur. Böylece tüm modülatörler tam kapasite oranında kullanılır ve içerik seçimine olanak sağlayarak yüksek verimlilik sağlanır.

Sizler İçin Hazırladığımız Merkezi Dijital TV Çözüm Notlarımıza ve REMUX Özellikli Divitron QAM 4×4 Ürün Sayfamıza Aşağıdaki Bağlantılarla Erişebilirsiniz.

Merkezi Dijital TV Çözüm Notları