Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Haber

Tüketici algı ve yönelimlerinin değişimi ile birlikte, bugünün iş modellerinde de büyük ve hızlı bir dönüşüm yaşanmakta. Bu dönüşüm sonucu küresel bir köy konumuna gelen dünyamızda yoğun bir bilgi alışverişi gerçekleşmektedir. İnsan sesinden daha fazla radyo frekansıyla çarpıştığımız bu yeni küresel düzen içerisinde; işleyebildiğimizden daha fazla veriye ve kullanabileceğimizden daha fazla ürünü sahibiz. Yani post-apokaliptik bir gelecek portresinin gerçekleşmesinden bir adım önceki anları yaşıyoruz bugünden. Elbette ki etrafımızı çevreleyen teknolojilerde meydana gelen değişim; ürün ve marka odaklı rekabeti arttırmakla kalmayıp, bu ürünlerin nihai kullanıcıların hayatlarında kolaylık sağlama misyonunu da zorunlu kılıyor.

Kitlesel iletişim araç çeşitlerindeki artışa ve mobil teknolojilerin önlenemez yükselişine rağmen oturma odalarımızın eğlence merkezi olan televizyonlar, hayatımızdaki vazgeçilmez yerini hâlâ korumakta. Küresel olarak televizyon izleme istatistiklerine bakarsak;

  • Günlük ortalama televizyon izleme süresi: 5 saat
  • Ortalama bir yaşam ömründe toplam televizyon izleme süresi: 9 yıl

Sadece bu iki rakam bile televizyonların hayatımızdaki rolünü göstermekte. Bugün internet tabanlı platformların bile televizyon hizmeti vermek için birbiri ile yarıştığını da göz önüne alırsak, 1950’lerle beraber dünyada yoğunluk kazanan televizyon izleme alışkanlığımızda bu yüzyıl içinde de vazgeçmeyecek gibi görünüyoruz.

Öte yandan toplu yerleşim birimlerine olan talep son 20 yılda hiç olmadığı kadar büyük artış gösterdi. Son 50 yılda dünya nüfusunun iki katından fazla büyüme göstermesi, bizi kısıtlı kaynaklarla daha dar bir alan içinde beraber yaşamaya iten güç oldu. Ve toplu yaşam birimlerine gösterilen yoğun ilginin bir uzantısı olarak televizyon yayınlarına erişim biçimimizde değişim gösterdi. Bu değişimin kalbinde yatan dinamik ise tek bir kelime olarak literatürde yerini aldı; Headend!

 SMATV HEADEND SİSTEMLER

TV SystemsSMATV Headend genel bir ifade ile; toplum yaşam birimlerinde uydu yayınlarını bir merkezden gelen kablolarla abonelere ulaştıran ve her abonenin ayrı bir TV yayın sistemine sahip olmadan kusursuz bir televizyon izleme deneyimi yaşamasını sağlayan sistemler olarak adlandırılabilir. Her bir dairenin ısınması için ayrı bir çözüm arayışına gitmesine doğalgaz ve merkezi ısınma sayesinde günümüzde gerek olmadığı gibi, Headend sistemlerle de her abonenin kendi çanak antenini kurması veya kablolama ile uğraşmasına da gerek yoktur. Ayrıca Headend sistemler sayesinde yayınların ilave bir cihaza ihtiyaç duyulmadan tüm odalardan aynı anda izlenebilmesi de, günümüzde bir dairede birden fazla televizyon olduğunu düşünürsek büyük bir avantaj olarak görülmelidir.

Headend sistemler, diğer elektronik cihazlardan farklı olarak yaşam ömrü boyunca kesintisiz olarak çalışır durumda olmak zorundadır. Çok aboneye hizmet vermesinden dolayı arıza oranının profesyonel standartlarda çok düşük olması gerekir. Bu durum pazarın altyapısına ve şartlarına uygun sistem kullanımını gerektirir. Doğru sistem ve ürün tercihinde uygulamacı ve kullanıcılar şu faktörleri göz önünde bulundurmalıdır;

  • Çalışma sıcaklığına karşı direnç!
  • Şebeke gerilimindeki değişikliklerden etkilenmeyen güç kaynağı!
  • Elektrik kesintilerinden etkilenmeden devreye girme!
  • Ortam şartlarındaki değişikliklere uyum (tolerans)!
  • Hızlı ve yerinde, yedek parça ve servis olanağı!

Her teknolojik konsept gibi Headend sistemlerin de sunduğu içerik ve kullanım biçimine göre farklı çeşitleri bulunmaktadır. Bunlardan en yaygın ikisi olan Analog Headend ve Dijital Headend sistemlerin temel özellikleri ve öne çıkan fonksiyonlarına bakarak, hem bu sistemleri daha yakından tanımış hem de doğru sistem seçimi konusundan bilgi sahibi olmuş oluruz.

ANALOG HEADEND SİSTEMLERİ

Tüm toplu TV erişiminin uygulandığı yerlerde, eski-yeni bütün televizyonların ek cihaz/çevirici vb. olmadan tüm noktalardan erişebileceği yayın sistemidir. Bu nedenle açık olarak yayınlanan, başta ulusal kanallar olmak üzere, izleyici profiline uygun olarak genel kabul gören TV yayınlarının verildiği yayın formatıdır. Tüm TV alıcılarında dijital dönüşüm tamamlanıncaya ve “karasal dijital yayınların” yaygınlaşması sonrasında “karasal analog yayınların” sonlanmasına kadar bu temel yayın standardı önemini koruyacaktır.

DİJİTAL HEADEND SİSTEMLERİ

Dijital sistem; yüksek kanal kapasitesi, üstün görüntü ve ses kalitesi gibi sağladığı faydalar ile teknolojik bir sıçrama olarak görülmektedir. Ancak teknolojinin sunduğu bu değerlerden en yüksek verimle faydalanabilmek için seçilecek sistemin taşıması gereken özelliklerin sorgulanması gerekmektedir. Bu nedenle özellikle; bugünün ve geleceğin HD kanallarına uyumluluk, farklı uyduların kanal dağılımı doğrultusunda bağımsız paket oluşturup kapasite ve maliyet optimizasyonu gerçekleştirme (REMUX), merkezden kanal sıralama (LCN), uydu yayın platformların şifreli kanallarını çözebilme gibi birçok özellik dikkate alınmalıdır.

Bu özellikler; kapasite, verimlilik, içerik, kullanım alanı ve gelecekteki ihtiyaçlara cevap verebilmenin dışında, sistemin nihai maliyetini optimize etmek ve yıllarca sorunsuz olarak kullanabilme açısından büyük önem taşır.

Ayrıca Dijital Headend sistemlerinden faydalanabilmek için kanalların izleneceği tüm televizyonları dijital yayınları alabilme özelliğinin olması gerekir. Aksi takdirde ek bir cihaz kullanılması (set-top box) gerekecektir. Bu noktada bir iyi haber olarak belirtmek gerekir ki; son birkaç yıldır üretilmekte olan tüm televizyonlarda analog yayınların yanı sıra, dijital kablo ve dijital karasal yayınları alabilmelerini sağlayan özellikler de bulunmaktadır.

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.