Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Teknoloji

Yayın sinyallerinin; ulaştırıldığı son noktada (prizlerde), verilen yayının formatına göre uluslararası standart değerlerine uyumlu olacak şekilde iletilmiş olması esastır. Sinyal seviye ve kalitesinin en yüksek verimle taşınabilmesi için; doğru dağıtım sisteminin seçilmesi, projelendirilmesi ve uygulanması gerekir. Bu aşamaların her birinde; sistemin kapasitesini ve ölçeğini belirleyen en önemli faktörlerden biri de doğru yükseltici seçimi yapılmasıdır.

Yükseltici Icon-1Çıkış Gücü:

Düşük gürültü seviyesinde yüksek çıkış gücü, yükseltici seçiminde göz önüne alınması gereken en önemli kıstastır. Çıkış seviyesinin sadece 3 dB daha yüksek olması, iki misli güç üretmesi ve etki alanını iki misli artırması demektir. Ancak bu kıyaslama için ilişkilendirilen ölçüm standartları gözetilerek eşit yük altında değerlendirme yapılmalıdır.

Yükseltici Icon-2Kazanç:

Yükselticiye giren işaret seviyesini dB cinsinden ne kadar yükselttiğini gösterir. Ancak bu değer tek başına anlam taşımaz. Zira kazancın üst sınırı yükselticinin mevcut yük altında ulaşabildiği maximum çıkış seviyesi ile sınırlıdır. Dolayısı ile bu değer çıkış gücü ile birlikte değerlendirilmelidir.

Yükseltici Icon-3Düşük Gürültü:

Çıkış gücünü sınırlayan önemli faktör gürültü seviyesidir. Çıkış seviyesi yükseldikçe üretilen gürültü de artacaktır. Oysa gürültü düzeyinin standartların izin verdiği düzeyin üzerinde oluşmaması gerekir. Çıkış gücünün ve dolayısı ile etki alanının yüksek olabilmesi için düşük gürültülü yükseltici kullanımı önemlidir.

Yükseltici Icon-4Dengeleme:

Zayıflama yüksek frekanslarda daha yüksek, alçak frekanslarda ise daha düşük oranda gerçekleşir. Değişik frekanslarda oluşan farklı zayıflama değerlerinin telafi edilerek prize dengeli bir şekilde iletilmesini sağlamak için yükselticilerde dengeleyici (equalizer) özelliği bulunmalıdır.

Yükseltici Icon-5İzolasyon ve Ekranlama:

Diğer tüm sistem bileşenlerinde olduğu gibi yükselticilerde de izolasyon ve ekranlama çok önemlidir. Havadan, ortamdan veya şebekeden gelecek farklı bir işaretin dağıtım sistemine sızması işaretlerin bozulmasına neden olur.  Bu nedenle, tamamen kapalı döküm kasaların tercih edilmesi yüksek ekranlama kapasitesi açısından çok önemlidir.

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.